Topná rohož

Vyhřívaná podložka HORTOSOL Premium je určena speciálně do pokojových skleníků a terárií a využívá technologii dlouhovlnného infračerveného záření. To simuluje teplo přirozeného slunečního světla a primárně ohřívá předměty a živé organismy. Přitom se okolní teplota na základě nepřímého tepelného záření zvyšuje pouze v nepatrné míře a dosahuje kladného efektu v podobě téměř konstantní relativní vlhkosti vzduchu. Aby bylo vyhověno vysokým požadavkům, je vyhřívaná podložka po celé ploše vybavena ochranným vodičem a vyrobena je z PVC, které je odolné proti vodě a rozkládání.